2010.01.07 - Hasznos tanácsok az új eszetndőre

A muzeális minősítésből fakadó kedvezmények: 

1. A gyártáskori paraméterek alapján történő műszaki vizsga; 
2. Az időszakos műszaki vizsga érvényessége max. 5 év; 
3. Kedvezményes gépjármű felelősség biztosítás; 
4. Az OT betűjelű rendszámmal ellátott járművek mentesek a: 
- a teljesítményadó alól 
- cégautó-adó alól 
- a luxusadó alól. 
5. Az Euro IV. uniós környezetvédelmi előírásokat nem teljesítő járműveket Unión kívüli 
országból Magyarországra kizárólag muzeális minősítéssel lehet behozni és forgalomba helyezni; 
6. Muzeális járműként importált járműre a regisztrációs adót nem kell megfizetni; 
7. Muzeális minősített járműre nem kell környezetvédelmi zöldkártya; 
8. A muzeális minősítés egyben hatósági eredetvizsgálat is, így első forgalomba helyezésekor és tulajdonos váltáskor csak muzeális minősítés kell, ezért ezekre a járművekre nem kell integrált műszaki vizsga; 
9. Legális, törvényes lehetőség az okmányokat vesztett járművek forgalomba helyezésére; 
10. Lehetőség van az összeépített (több azonos típusból összerakott) jármű muzeális minősítésére és forgalomba helyezésére; 
11.  Lehetőség van a sport célokra az előírások szerint átalakított járművek muzeális minősítésére és forgalomba helyezésére; 
12. A FIVA minősített járművek automatikusan megkapják a muzeális minősítést; 
13. A megőrzésre, muzeális minősítésre érdemes járművek a muzeális minősítő bizottság előminősítésével a forgalomból átmenetileg nem csak fél évre, hanem 10 évre kivonhatóak, majd a 30. év betöltése után újból forgalomba helyezhetők.

(www.mavamsz.hu)

Várjuk jelentkezését:

victory@victory.hu

+36-23-503-817